ANGEL ABIERA SALAZAR

 • From Page 121 of Demy Sonza's book on Adriano Hernandez:
  "On June 7 [1899], Angel Salazar, president of the Antique Provincial Council, appeared in Cabatuan and reiterated his allegiance to the Federal State of the Visayas."

 • On October 30, 1899, Gen. Martin Delgado y Bermejo sent a letter from Cabatuan to Señor Angel Salazar regarding the arrival of American reinforcements, the expected advance of the Americans to the interior pueblos, and the planned establishment of bases of supplies in selected towns to meet this eventuality.
  1278 - Delgado to Salazar, Oct 30 1899, from Cabatuan, Iloilo

 • 1255 - Fullon to Aguinaldo, May 31 1899
 • 1272 - Mass Meeting in San Jose Antique, Oct 10 1899
 • Hughes, Aug 15 1900

  Coronel Salazar in letter of Gen. Martin Delgado y Bermejo  Don ANGEL ABIERA SALAZAR, Culasiño
  by Culasi ology; Culasi, Antique

  "Ang unang Antiqueño na kapuwa naglingkod sa dalawang pinakamataas na posisyon sa probinsiya" (bilang mambabatas at gobernador)

  Sa edad na 24, hinirang siya ni Hen. Fullon at ng mga kasamahan sa rebolusyon bilang gobernador noong Nobyembre, 1898.[see Biography of Leandro Fullon on Google and Binirayan Souvenir Program, dated 1990] Sa Panahong Amerikano:

 • Naglingkod bilang lieutenant governor noong 1901 sa ilalim ng pamumuno ni Holbrook

 • Nahalal bilang gobernador at naglingkod 1904-09

 • Siya ay hinalal at naging kinatawan (assemblyman / asambleista) ng Antique, 1909-12 at nahalal muli at naglingkod, 1912-16 [see National Assembly Philippines]

 • Nanalo muli bilang kinatawan (representative / representante) at naglingkod, 1922-25 [see House of Representatives Philippines]

  Mas nakilala siya sa titulong "delegate" ng maging isa sa mga kinatawan ng Antique sa pagbalangkas ng Saligang Batas (Constitution) 1935 na naisulat noong 1934

  Ipinanganak ang naturang mambabatas at gobernador sa Barrio Poblacion, Culasi, Antique noong 1874. Ang kaniyang mga magulang ay sina Don Eulalio Sumugat Salazar na naglingkod noong 1883-86, 1889-90 bilang Culasi gobernadorcillo ('town mayor' ang tawag sa kasalukuyan) at Doña Emilia Palacios Abiera, kapuwa taga-Culasi


  Angel Salazar Memorial General Hospital in San Jose de Buenavista
  Photo and Description by Culasi ology; Culasi, Antique

  Logo of ASMGH


  SALAZAR STREET IN CULASI
  Named after his father Don Eulalio Sumugat Salazar,
  gobernadorcillo (present-day mayor) of Culasi in 1883-86, 1889-90
  Photo and Description by Culasi ology; Culasi, Antique
 • PhilAmWar.com